Visites

Foto portada. Jordi Lloret. Equip d’espeleòlegs de la SIS del CE de Terrassa, preparats per entrar a l’avenc, amb Montserrat Ubach.

L’avenc Montserrat Ubach figura en l’inventari d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya. També és objecte d’estudi del Projecte Francesc Español sota l’autorització especial del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.

Per baixar a l’avenc cal estar registrat en el Calendari Oficial de Visites i obtenir la certificació corresponent, que s’enviarà per e-mail.

Informació sobre el tractament de dades (Reglament (UE) 2016/679 i LO 3/2018): El responsable del tractament de dades és la Comissió per a la Protecció de l’avenc Montserrat Ubach i l’entorn, que les utilitzarà per a poder gestionar la inserció al calendari de visites a l’avenc, amb el consentiment de qui ho demana. Les dades no es cediran a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament. El responsable de la visita pot fer valdre el seu dret de rectificar-les i/o suprimir-les.

Aneu als menús “Sol.licitud-Procediment” i “Calendari de Visites” de l’esquerra