Espai d’Interès Geològic de Catalunya

Fotografia portada: Víctor Ferrer. Avenc Montserrat Ubach.

L’avenc Montserrat Ubach, per la seva importància geològica, històrica i patrimonial, va ser declarat, el desembre del 2019, Espai d’Interès Geològic de Catalunya, la màxima distinció que dona la Generalitat de Catalunya al patrimoni natural del país.

 “Amb els seus 202 metres de desnivell vertical és el millor exemple de cavitat desenvolupada en la zona d’infiltració en conglomerats de Catalunya i un dels més rellevants en el món. Existeixen altres exemples de cavitats en conglomerats a Catalunya però corresponen pràcticament a la zona inundada, com és el cas de la cova de l’Espluga de Francolí o la cova Cuberes. Aquesta peculiaritat geològica de l’avenc Montserrat Ubach permet, per una banda, als geòlegs, amb coneixements tècnics espeleològics, estudiar i analitzar el desenvolupament d’una cavitat en la zona d’infiltració d’un karst en conglomerats. Per l’altra, als espeleòlegs interessats en la geologia, conèixer com és el funcionament d’un karst en conglomerats, diferent del calcari a què està més acostumat.

El 2013 es va crear la Comissió per a la Protecció de l’avenc Montserrat Ubach i l’entorn, entitat legalment constituïda, formada per científics, espeleòlegs i expert, amb l’únic objectiu de vetllar i protegir aquesta cavitat i el seu entorn.

L’accés a l’avenc i al “Mirador” es fa a través del Camí Ral de Baix, per tant és un camí públic que cal vetllar per a que continuï obert i en condicions òptimes de pas, a l’igual que el tram de la canal Estreta que permet accedir a la boca de l’avenc. Per al públic en general es recomana la visita al “Mirador”, des d’on es veuen les dues boques de la cavitat obertes en mig d’un entorn privilegiat“. *

* Extracte de la fitxa tècnica de l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya-IEIGC. Domini Pirinenc. Espai núm. 171. Autor Albert Martínez Rius – Geòleg consultor.

Fotografia aèria on s'observen les morfologies característiques dels conglomerats massius de la
formació Berga i la situació de l'avenc. (ICGC)
Fotografia aèria on s’observen les morfologies característiques dels conglomerats massius de la
formació Berga i la situació de l’avenc. (ICGC)