L’Operació Solsonès

Fotos portada: Arxiu M. Ubach. 1-Membres de l’equip de l’Operació Solsonès sortint de l’avenc. 2- Desplaçament en tractor (Joan Senent, Montserrat Ubach i Josep Subils)

Es va nomenar Operació Solsonès a les campanyes espeleològiques efectuades els anys seixanta en aquesta comarca lleidatana. De la primera etapa (1962 -1965), l’avenc Montserrat Ubach va ser l’èxit més notable.

Grups i espeleòlegs membres de “L’Operció Solsonès”

EDES (Equip d’Exploracions Subterrànies del Centre Excursionista de la Comarca del Bages) de Manresa. Carme Tarrés, Josep Ubach i Montserrat Ubach.

EDECA (Equip d’Espeleologia del Centre Aragonès de Barcelona). Josep Subils, Joan Pintó i Antoni Arnal.

ERE (Equip de Recerques Espeleològiques del Centre Excursionista de Catalunya). Ferran Godoy, Oleguer Escolà, Joan Senent, Joan Antoni Raventós, Esteve Petit, Edmond Armisen, Benet Poderós, Bernat Cuevas, Manel Soriano, Antoni Torné i Enric Oltra.

SIRE (Secció d’Investigacions i Recuperacions Espeleològiques de la Unió Excursionista de Catalunya). Fèlix Alabart i Emili Sabaté.

RES (Recerques Espeleològiques Subterrànies del Club Excursionista Pirenaic). Carles Rostand i Jaume Rostand.

GIE (Grup d’Investigacions Espeleològiques del Centre Excursionista de Gràcia). Francesc Porta, Francesc Sas, Neus Sayol, Jordi Amat i Emili Devenat.

SAS (Secció d’Activitats Subterrànies del Club Gimnàstic Barcelonès). Vicenç Llurba.

GIS (Grup d’Investigacions Subterrànies de la Cooperativa Pau i Justícia). Xavier Molas, Joan Boronat i Ramón López.

SES (Secció d’Exploracions Subterrànies del Club Esquí Puigmal). Manel Piqué.