Projectes

Fotos portada: Víctor Ferrer. Pous de l’avenc Montserrat Ubach

Actualment hi ha dos projectes en curs:

-El Projecte Francesc Español. Recerca Bioespeleològica a l’Alt Solsonès-Urgell-Berguedà, iniciat el 2016, sota la organització de la Comissió per a la Protecció de l’avenc Montserrat Ubach i l’entorn i l’Associó Catalana de Bioespeleologia-BIOSP.

-El projecte del futur Parc Geològic i Miner Contraforts del Pirineu, per iniciativa del Dr. Josep Mª Mata Perelló, president de la Comissió, en el que estan treballant un seguit d’Ajuntaments del territori i en el qual l’avenc formarà part del seu inventari de patrimoni natural.

Aneu als menús de l’esquerra.