Projectes

Fotos portada: Víctor Ferrer. Pous de l’avenc Montserrat Ubach

Actualment hi ha dos projectes en curs:

-El Projecte Francesc Español. Recerca Bioespeleològica a l’Alt Solsonès-Urgell-Berguedà, iniciat el 2016, sota la organització de la Comissió per a la Protecció de l’avenc Montserrat Ubach i l’entorn i l’Associó Catalana de Bioespeleologia-BIOSP.

Parc Geològic i Miner Contraforts del Pirineu. Per iniciativa del Dr. Josep Mª Mata Perelló, president de la Comissió i després de 10 anys d’esforç i treball amb els ajuntaments implicats, a finals del 2023 s’ha constituït el Parc, del qual l’avenc formarà part del seu inventari de patrimoni natural. Veure nota de premsa.

Aneu als menús de l’esquerra.