Vídeos

Foto portada: Jordi Lloret. Des de dalt les coves dels Moros (Roca de Canalda)

Audiovisual amb fotografies actuals de Víctor Ferrer que van alternant amb les obtingudes per Fèlix Alabart i Josep Subils durant les dues primeres exploracions a l’avenc (1963), que ens permeten gaudir de la bellesa subterrània d’aquesta cavitat i acompanyar als espeleòlegs fins els 202 metres de fondària.

En tot moment, un plano de la cavitat ens situa al punt on ens trobem. No hi ha Off. Només ens acompanya la música.

Ramón Pujantell, conegut per “Ramon de Cavallera”, fill de la casa de Cavallera Baixa, propietària del terreny on hi ha l’avenc, feia de pastor el 1963.

Va ser qui va ajudar a trobar l’entrada. Fins la seva mort, el desembre de 2021, va mantenir amistat amb la Montserrat i seguia col·laborant amb els espeleòlegs. En aquest vídeo els dos recorden els fets i el Ramon deixa testimoni de la història de la descoberta.