Les perles de caverna

Les perles de caverna de l’avenc Montserrat Ubach són una altra de les peculiaritats geològiques d’aquesta cavitat, tant per la quantitat d’exemplars trobats com per les seves mides. Algunes d’elles superen allò normal. L’exemplar més gran fa 730,80 g, i eixos de 91,95 x 80,00 x 80,10 mm i rep el nom de “La Perla” de l’avenc. Consultat el gran especialista d’ordre mundial, Paolo Forti, professor de Geografia física i Geomorfologia de l’Instituto Italiano di Speleologia de la Universitat de Bolonya, aquesta perla de caverna de l’avenc és excepcional, i mentre no n’aparegui cap altra documentada, es pot considerar la més gran trobada a la península, la segona més gran d’Europa i una de les primeres d’ordre mundial.

Les que s’han pogut catalogar, estudiar i publicar -entre elles “La Perla”- ha estat gràcies als primers espeleòlegs que van explorar l’avenc i que van aportar mostres per a poder procedir al seu estudi científic. El recull de tot aquest material ha permès conèixer molt millor la cavitat i la seva gènesi i aprofundir en l’estudi i divulgació d’aquestes formacions subterrànies.

Són perles de caverna -o pisòlits- les concrecions de calcita que es troben al terra d’algunes cavitats subterrànies. La seva formació és semblant a la que segueix la perla d’una ostra. D’aquí el seu nom.

Una de els característiques és que, a diferència d’altres formacions pètries, no estan adherides a la roca. Algunes, a cop de vista, podrien semblar còdols de riu. Però no tenen res a veure. Són acumulacions de calcita que porta l’aigua en estat de bicarbonat i que es va dipositant en capes concèntriques al voltant de qualsevol partícula que es troba a la cova, ja sigui una petita pedra, algunes fulles, tronquets arrossegats per l’aigua i fins i tot ossos d’algun ratpenat o un altre animal. N’hi ha de diverses mides i formes més o menys perfectes.

Extracte de l’article “Les perles de caverna”. Aportació de Lluís Auroux. Llibre “Ruta geològica de l’avenc Montserrat Ubach i la Roca de Canalda”. J. Lloret i M. Ubach. Segona edició, 2022

Llegiu l’article